MEN'S UNO International FW 2014 / by sean s

Photographer/ Yu Cong 
Fashion Editor & Stylist/ Coke HO
Fashion Editor/ Evan Feng、Lisa Wu 
Makeup/ Seven Wu、Xin Miao 
Hair/Bon Fan Zhang
Models/ Laurent Albucher、Jimmy Floyd 、Rai Wang、Andre Fellipe